Automatická archivace souborů v Sharepointu

Začali jste v rámci Microsoft 365 služeb využívat i ukládání souborů v rámci Sharepointu? Pokud stejně jako někteří naši klienti řešíte, že by dávalo smysl přesouvat podle nějakého klíče starší soubory do archivních složek, tak pro vás máme řešení.

Jak to funguje?

V Sharepointu se vytvoří knihovna pro archiv. Naše aplikace bude dle definovaných pravidel do této knihovny přesouvat soubory určené k archivaci při zachování stejné struktury složek, jako jsou v originální knihovně. Na archivní knihovnu je možné nastavit odlišná přístupová oprávnění. Aplikace je standardně umístěna na našich serverech a musí mít přístup do klientského tenantu. Aplikace následně v dohodnutých intervalech kontroluje obsah knihovny a případně provádí archivaci. Běh aplikace je protokolován.

Jaká pravidla k archivaci je možné použít?

  • čas poslední modifikace souboru
  • koncovky souborů

Proč je užitečké soubory archivovat?

  • při více jak 5000 souborech v jedné knihovně přestávají fungovat některé funkce Sharepointu (filtrace, řazení, hromadné operace se soubory)
  • pro lepší přehlednost je vhodné nepoužívané soubory přesunout
  • další specifické klientské důvody

Pokud vás naše řešení zaujalo, tak nás neváhejte kontaktovat.

S NÁMI SE V CLOUDU NEZTRATÍTE!