Kdo jsme

Již 20 let pomáháme společnostem využívat možností IT pro rozvoj jejich podnikání. Našim cílem je být našim klientům dlouhodobým partnerem zajišťujícím celkový rozvoj jejich informačních technologií. Dbáme na to, abychom našim klientům dodávali kompletní řešení, u kterých ručíme za výslednou funkcionalitu.

Více

Správa informačních technologií

Co lze v rámci správy informačních technologií očekávat?

Správa sítě a internetové konektivity

Zajistíme správu Vaší síťové infrastruktury. Převezmeme do správy veškeré pasivní i aktivní prvky (switche, routery, firewally, apod.) Vaší počítačové sítě a zároveň se postaráme i o Vaší internetovou konektivitu.

Více

Správa serverů

Rozumíme tomu, jak moc je pro Vás důležité kvalitní a funkční serverové prostředí. Proto se o Vaše servery proaktivně staráme a pravidelně vykonáváme činnosti, které jsou nezbytné k zabezpečení nepřetržitého provozu. Jedině tak se mohou Vaše servery stát oporou Vašeho podnikání.

Více

Správa koncových zařízení a periferií

Dbáme na to, aby Vaše koncová zařízení byla optimálně nastavená, důkladně zabezpečená a dokumentovaná. Součástí našich služeb je i systém vzdáleného přístupu na Vaše koncová zařízení, který nám umožňuje rychle reagovat na vzniklé problémy uživatelů.

Více

Správa infrastruktury v cloudu

Máme bohaté zkušenosti i se správou informačních technologií, které jsou umístěné v cloudu. Hybridní infrastruktury, které jsou z části v cloudu a z části provozované lokálně, nám rovněž nedělají problém. Hybridní infrastruktury vnímáme jako zajímavou alternativu zejména pro malé a střední společnosti.

Více

Uživatelská podpora

Poskytujeme rychlou a kvalitní podporu uživatelům našich klientů. Pracovníci technické podpory jsou vždy připraveni ochotně pomoci s řešením jakéhokoliv problému. Kontaktovat naši technickou podporu lze telefonicky i emailem. Nabízíme i režim 24/7.

Více

Rozvoj a konzultace

Pomůžeme Vám s rozvojem Vašich informačních technologií. Dbáme na to, aby byly všechny změny realizovány koncepčně a efektivně z hlediska Vašich potřeb. Opíráme se o bohaté zkušenosti získané ze stovek úspěšně ukončených projektů realizovaných během našeho dvacetiletého působení na trhu.

Více

Ostatní služby

Co Vám dále můžeme nabídnout?

Prodej HW a SW

Krom prodeje samostatného HW a SW Vám rádi dodáme i jasně definované produktové celky za jejichž výslednou funkcionalitu převezmeme plnou odpovědnost.

Více

Microsoft 365

Jako Microsoft CSP partner jsme schopni doporučit a nabídnout vhodné licence v rámci cloudových služeb společnosti Microsoft.

Více

IT bezpečnost

K oblasti IT bezpečnosti se snažíme přistupovat komplexně a navrhovat řešení, která mají ve všech svých částech obdobný bezpečnostní standard.

Více

IT audity

Provádíme IT audity obecné i cílené na určitou oblast. V rámci obecného auditu se snažíme posoudit stav IT u klienta z pohledu bezpečnosti i best practices a následně se případně zaměřujeme v další fázi na problematické oblasti.

Více

Hostingové služby

Našim klientům nabízíme vlastní hostingové služby. Můžete si u nás pronajmout prostor pro Váš web, emailové schránky, virtuální servery nebo prostor pro vaše fyzické servery.

Více

Zaujaly Vás naše služby?

Proč zvolit externího
správce informačních technologií?

Správa IT externím dodavatelem má pro společnost řadu výhod.
Mnohé překvapí, že tou hlavní nemusí být právě finanční úspora.

Bohaté zkušenosti

Zásadní výhodou spolupráce s externím správcem počítačové sítě jsou bohaté zkušenosti, které externí správce v porovnání s interními IT zaměstnanci má. Znalosti a zkušenosti interních IT zaměstnanců jsou zpravidla omezené technologiemi a konkrétními konfiguracemi používanými v jejich mateřské společnosti. Naopak externí správce počítačové sítě se může opřít o zkušenosti získané z prací na velkém množství projektů realizovaných u řady firem podnikajících v nejrůznějších odvětvích.

Naši zaměstnanci denně pracují na mnoha implementačních projektech, při kterých se setkávají s moderními technologiemi a jejich nejrůznějším využitím v praxi. Takto získané zkušenosti nám umožňují poskytovat prvotřídní kvalitu v oblasti informačních technologií všem našim klientům, nehledě na jejich velikost. Ať už se jedná o návrh nových řešení, migraci současných technologií, rozvoj informačních technologií či konzultace, vždy se můžete spolehnout na naše odborné znalosti a individuální přístup.

Flexibilita a zastupitelnost

Při spolupráci s externím správcem sítě, se zbavíte problémů spojených se zajištěním kontinuity provozu a zabezpečením bezproblémového chodu IT oddělení ve Vaší společnosti. Starost o zajištění dostatečného množství pracovníků i v případě nemocí a dovolených přechází na externího správce sítě a Vy se můžete v klidu soustředit na své hlavní a výdělečné činnosti.

Našim klientům garantujeme formou SLA (Service Level Agreement) požadované reakční časy a kvalitu služeb. Díky propracovanému dokumentačnímu systému se mohou naši klienti spolehnout, že se jim vždy věnuje technik znalý prostředí jejich informačních technologií.

Nabízíme možnost operativně měnit rozsah smluvních služeb dle Vašich aktuálních potřeb a schopnost našich odborníků pomoci Vám s rozvojem IT.

Minimalizace rizik

Při spolupráci s externím správcem Vaší počítačové sítě, máte možnost nastavit v servisní smlouvě přísnější pravidla spolupráce, než je tomu v případě interních IT zaměstnanců. Spolupráce je podmíněna dodržováním definované kvality služeb (SLA) a v případech, kdy není kvalita služeb naplňována, mohou být uplatněny smluvní pokuty, náhrady způsobených škod, či okamžité ukončení spolupráce.

Vzhledem k vysoké odbornosti našich pracovníků a důrazu, který klademe na zajištění bezpečnosti IT našich klientů, se nemusíte obávat zvýšeného rizika vynášení citlivých informací z Vaší společnosti. Ba naopak, naše zkušenosti jsou takové, že najmutím externího správce sítě se zabezpečení firemního IT rapidně zvyšuje, čímž dochází k minimalizaci rizik úniku dat. Průzkumy dokazují, že více jak 90% úniku citlivých dat je způsobeno interními zaměstnanci. V případech, kdy firmy využívají externí správce sítě, dochází k menšímu propojení interních zaměstnanců s pracovníky externího správce a tím pádem i k minimalizaci rizika prozrazení citlivých údajů.

Proaktivní přístup

Externí správce sítě má díky mnoha realizovaným projektům velmi dobrý přehled o nových informačních technologiích a aplikacích, které se na trhu vyskytují. Tyto znalosti pak využívá k návrhu nových řešení šitých na míru specifickým potřebám jeho klientů.

Naše společnost je vůči svým klientům aktivním partnerem, jak z hlediska technického, tak z hlediska obchodního.

Technologie našich klientů monitorujeme neustále v režimu 24/7. V naprosté většině případů jsme schopni problémům předejít díky včasnému varování z našeho monitorovacího systému. Svěřené technologie pravidelně analyzujeme s ohledem na potřeby našich klientů a zvolenou IT strategii. Pokud odhalíme nějaké nedostatky, či vidíme prostor na vylepšení IT infrastruktury, zvýšení IT bezpečnosti nebo efektivity práce, neváháme a klientovi nabídneme vhodné řešení.

Finanční úspora

Z finančního hlediska je spolupráce s externím správcem informačních technologií přínosná z hlediska úspory jak přímých, tak i nepřímých nákladů.

K úspoře přímých nákladů dochází zejména díky tomu, že klient má možnost koupit si pouze takový balík služeb, který opravdu potřebuje k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu svých informačních technologií.

Minimalizace nepřímých nákladů je dosaženo přenesením zodpovědnosti za zajištění odborné způsobilosti na externího správce sítě a rovněž zvýšením kvality služeb. Veškeré náklady spojené se školením interních IT zaměstnanců, odbornými konzultacemi a provozem vlastního IT oddělení se stanou minulostí. Díky vysoké odbornosti externích IT pracovníků a zvýšené kvality služeb můžete rovněž očekávat nižší náklady spojené s řešením chyb vzniklých špatnými nebo nekoncepčními rozhodnutími.

Správa IT - FAQ

Odpovědi na často kladené otázky týkající se správy informačních technologií.

Vzhledem k tomu, že potřeby každého klienta jsou velice individuální, neexistuje bohužel žádný přesný ceník, který by Vám pomohl na tuto otázku jednoduše odpovědět. Nejlepším způsobem, jak se finanční podmínky spolupráce dozvědět, je kontaktovat nás a domluvit si s námi osobní schůzku, na které probereme Vaše potřeby a naše možnosti. Na základě takové schůzky jsme schopni Vám velmi rychle připravit nabídku šitou na míru Vašim potřebám.

Nejběžnějším modelem spolupráce je stanovení fixního měsíčního paušálu, který garantuje údržbu a zachování funkčnosti stávajícího serverového řešení bez omezení hodin. Součástí měsíčního paušálu jsou veškeré činnosti, které je nutné vykonávat pro zajištění funkčnosti celého řešení a minimalizaci případných problémů. Mimo jiné se jedná o pravidelné aktualizace, kontrolu funkčnosti zálohování, pravidelnou kontrolu důležitých funkcí serveru, monitoring v režimu 24/7, dokumentaci a další. Nadpráce na serverech a stanicích jsou pak účtovány v hodinové sazbě. Díky tomuto modelu budete moci lépe předvídat Vaše náklady na IT.

Nebráníme se však i jiným typům spolupráce, které naplňují Vaše individuální potřeby.

V případě, že Vám bude vyhovovat navrhovaná cena a rozsah služeb, přichází na řadu podpis servisní smlouvy, ve které jsou definované veškeré domluvené parametry naší spolupráce. Na základě podepsané servisní smlouvy se stanoví termín, ve kterém dojde k předání Vašeho IT do naší správy. Toto převzetí služeb probíhá formou vstupního auditu, v rámci kterého dojde ke zjištění aktuálního stavu a definování funkčního stavu spravovaných technologií. Výstupem vstupního auditu je protokol, jehož podepsáním začínají platit veškeré smluvní povinnosti.

Co se týká hlavních platforem, tak jsme schopni spravovat jak systémy postavené na Microsoft Windows, tak systémy postavené na UNIXu nebo Linuxu. Nad těmito systémy máme zkušenosti s mnoha aplikacemi/službymi jako jsou: MS Active Directory, MS Exchange, MS SQL, MS Sharepoint, Postfix, MySQL, MariaDB, Apache, Nginx, Samba. Pro virtualizaci spravovaných řešení využíváme převážně VMWare, MS Hyper-V a Citrix XenServer. Určitě nás má smysl kontaktovat i v případě, že jste v tomto výčtu nenašli systém/aplikaci, kterou využíváte.

Máte zájem o spolupráci?