Firemní údaje

Sídlo společnosti a fakturační adresa:

VOKSYS, s.r.o.
Radlická 2485/103
150 00 Praha 5

IČO: 27091104
DIČ: CZ27091104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 95567.
 

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.,
Olbrachtova 9
140 21 Praha 4

SWIFT kód: RZBC CZ PP
Účet: 462268036/5500

Datová schránka: yiaa6wx