Migrace do Microsoft 365 / Azure

Pokud se rozhodnete nově postavit svoje informačních technologie na cloudovém prostředí Microsoft 365 / Azure, tak jsme schopni zajistit veškeré části přechodu.

Analýza současného stavu

Nejdříve je třeba zhodnotit současný stav vašeho IT. Je potřeba zjistit, jaké služby vám vaše IT v současnosti poskytuje a správně navrhnout, jak tyto služby zajistit v rámci Microsoft 365 / Azure. U jednoduššího pojetí IT se často podaří eliminovat veškeré lokální serverové technologie. U rozsáhlejšího IT se často stává, že část IT zůstane v lokální podobě a pouze část IT se přesune do cloudu.

Nastavení prostředí Microsoft 365

Pokud je odsouhlaseno, jaké služby a jak budou do cloudového prostředí přeneseny, tak je nutné jednotlivé produkty v rámci Microsoft 365 / Azure nastavit. Nejedná se pouze o funkčnost jednotlivých služeb, ale i o bezpečnost, případně dostatečné logování, tak aby v případě problémů bylo možné dohledat, kdo a jak nechtěnou změnu provedl.

Migrace dat

Poslední fází je samotné přepnutí jednotlivých služeb do nového prostředí. Dle prvotní analýzy rozhodneme o tom, zda kompletní migrace proběhne v jednu chvíli nebo se budou jednotlivé služby migrovat postupně. Vždy se snažíme, aby byl přechod plynulý a minimalizovaly se výpadky, které by omezily chod firmy. Pro migraci poštovních a souborových služeb jsme schopni využít nástroje, které umožní synchronizovat data s předstihem a v dohodnutý okamžik už pouze překonfigurovat uživatelské technologie tak, aby využívali obsah z prostředí Microsoft 365 / Azure.

S NÁMI SE V CLOUDU NEZTRATÍTE!