Monitoring IT

Reálně není možné mít neustálý přehled, zda všechny technologie / služby stále správně fungují. Proto je nutné při správě infromačních technologií využívat monitorování všech důležitých částí IT. Rádi vám pomůžeme s nasazením vhodného monitorovacího nástroje. V největší míře používáme monitorovací řešení Zabbix, které má následující vlastnosti:

  • Monitoring síťových zařízení
  • Monitoring cloudových zařízení a služeb
  • Monitoring součástí OS
  • Monitoring webových stránek
  • Monitoring databází
  • Monitoring logů
  • Monitoring IoT zařízení

Díky monitoringu je možné řadě problémů předejít a ne je pouze následně odstraňovat. Zabbix umožňuje delegovat monitoring na svoje proxy servery, které mohou být součástí sítě klienta a získat tak lepší bezpečnost při zachování funkcionality. Jsme schopni vám řešení implementovat do vaší IT infrastruktury nebo vám monitoring IT dodat jako službu a zajistit vše na našich serverech. Zabbix veškeré měřené hodnoty dlouhodobě uchovává a umožňuje se k historicky naměřených hodnotám vracet a porovnávat je se současným stavem.

ZAJISTÍME VÁM KONTROLU NAD STAVEM VAŠEHO IT