Zálohování dat

Dle jednoho populárního sloganu platí, že firmy se dělí na ty, které zálohují a na ty, které teprve zálohovat budou. Smutná je ale často cesta, která je k uvědomění si, že je zálohování důležité, přivede. My zálohování považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů v oblasti správy počítačových sítí.
Často je nutné zálohovat nejen servery, ale také určitá data ze stanic. U důležitých dat je možné aktuální stav zálohovat takřka online a minimalizovat tak, možnou ztrátu dat.
Pro každého je vhodné jiné řešení. Běžně pracujeme se zálohovacími softwary jako Symantec Backup Exec, CA ARCserve nebo MS DPM. K zálohování se dají využít, jak síťová disková pole, tak klasické páskové mechaniky. U páskových mechanik s úspěchem využíváme autoloadery, které umožňují eliminovat lidský faktor a zálohovat na více pásek za noc.
V každém případě se vždy snažíme při novém návrhu zálohování pochopit systém práce každého klienta a správně identifikovat veškerá důležitá data. Následný návrh řešení obsahuje i schéma pravidelného odnášení záloh mimo kancelářské prostory klienta tak, aby v případě živelné pohromy nebo odcizení části nebo celé serverové struktury mohlo dojít k co nejrychlejšímu obnovení chodu firmy.

V dnešní době se do popředí dostává systém replikace diskových polí, kdy nejdříve dochází k duplikaci dat na záložní pole v reálném čase a teprve z tohoto druhotného úložiště dochází k zálohování dat na páskové jednotky. Velmi zajímavé jsou také zálohovací technologie využívající takzvané deduplikace, kdy se na zálohovacím systému neudržují data duplicitně a kapacita systému je tam mnohem efektivněji využita.

Díky těmto pokročilým technologiím je dnes již možné zálohovat online nebo téměř on line a snížit tak ztrátu dat při úplném výpadku technologií na časový úsek v řádu minut či sekund.

Popsaná řešení vám rádi naimplementujeme a budeme i dlouhodobě spravovat. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.