Virtualizace

Virtualizace se dnes již používá nejen v oblasti serverů, ale postupně se přesouvá i do oblasti pracovních stanic. I u stanic je tímto způsobem možné zjednodušit správu, zvýšit bezpečnost a dostupnost při vyšší individualizaci, než umožňuje prostředí Windows Terminal Serveru nebo Citrix XenApp.

Co znamená serverová virtualizace?

Obecně se jedná o vložení programové vrstvy mezi samotný hardware a operační systém. Tato vrstva má dva hlavní úkoly:
1) virtualizovat hardware počítače a poskytovat tak, bez ohledu na hardwarovou konfiguraci, stále stejné prostředí
2) umožnit běh více operačním systémům na jednom hardwaru

Jaké je využití takovéto technologie?

  • Konsolidace serverů - V současné době udává řada průzkumů, že většina serverů ve společnostech je využita pouze z necelých 10%. První výhoda tedy spočívá v možnosti využít optimálněji svůj hardware tím, že zbylou kapacitu serveru umožníme využít jinému systému. Druhá velká výhoda je, že virtualizační nástroje udržují vnitřní prostředí stále stejné, a proto při přesunu na jiný hardware nedochází u virtuálních strojů k žádným problémům s ovladači.
  • Vývojové a testovací prostředí - Virtualizace jako taková spolu s nástroji jednotlivých virtualizačních platforem umožňuje rychlé testování nejrůznějších technologií, což je výhodné jak pro testovací prostředí, tak pro vývoj nejrůznějších softwarových produktů.
  • Vysoká dostupnost - Jak již bylo částečně zmíněno v prvním bodě, tak virtualizace nejen umožňuje lépe využít hardware jednotlivých serverů, ale také jejich hardware plně odstíní od virtuálních serverů běžících na fyzických strojích. Díky tomuto jevu je možné velmi snadno přesouvat virtuální servery mezi jednotlivými fyzickými servery. Díky tomu není potřeba aplikace kvůli nutným úpravám hardwaru vůbec vypínat (uživatel si ani nevšimne, že server, který mu poskytuje služby, již běží na jiném hardwaru) a v případě pádu určitého fyzického serveru dokáže virtualizační prostředí postižené virtuální servery automaticky restartovat. Díky těmto vlastnostem je možné vytvořit platformu, která sama o sobě minimalizuje riziko fyzického výpadku na minimum.
  • Snížení provozních nákladů

Jaké produkty se dají pro serverovou virtualizaci využít?

Virtualizačních nástrojů je k dispozici celá řada. Naše společnost v současné době využívá hlavně těchto virtualizačních platforem:

Virtualizační řešení jsme schopni nejen navrhnout, implementovat, ale i dlouhodobě spravovat. V případě vašeho zájmu o virtualizovaná řešení nás neváhejte kontaktovat.