Symantec uvedl na trh dva nové produkty NetBackup 7.5 a Backup Exec 2012.

25.02.2012 11:43

Představují nový přístup k zálohování a obnově dat. Současně uživatelům nabízí významné úspory nákladů a lepší ochranu jejich informací.

Symantec SBS BE 2012

Symantec SBS BE 2012

„Symantec uvádí na trh nový plán na modernizaci ochrany dat, který v následujících pěti letech sníží o 80 procent provozní náklady související se zálohováním dat," řekl Deepak Mohan, senior viceprezident divize Information Management Group společnosti Symantec. „Představujeme novou sadu produktů, které ošetřují problémy v zálohování - od nejkomplexnějších požadavků podnikových datových center, které potřebují opravdovou několikavrstvou strategii obnovy, až po nejmenší podniky, jež žádají důvěryhodný a jednoduchý způsob obnovy dat." (zdroj: Symantec)

Studie Symantecu k zálohování

Společnost Symantec se dotazovala více než 1 400 IT profesionálů z celého světa na jejich postupy v oblasti zálohování a na jejich schopnost obnovy informací při havárii nebo selhání. Studie odhalila, že tradiční přístup k zálohování selhává a nový je velmi žádoucí:

  • 49 procent respondentů nedokáže splnit podmínky smluv SLA zdůvodu příliš velkých objemů dat;
  • 72 procent respondentů by změnilo zálohovací produkty, pokud by dosáhli zdvojnásobení rychlosti;
  • 28 procent respondentů říká, že provozuje příliš mnoho zálohovacích nástrojů;
  • organizace vprůměru provozují čtyři řešení pro ochranu fyzických systémů a tři pro virtuální;
  • 42 procent respondentů věří, že jejich virtuální zálohování není dostačující nebo nefunguje správně;
  • více než třetina dotázaných (36 procent) by nevsadila o to, že dokáží obnovit 100 procent zálohovaných dat.

Studie Symantec 2011 SMB Disaster Preparedness Survey mimo jiné zjistila, že malé a střední podniky nepovažují přípravu na havárie za prioritu dokud se nesetkají se selháním nebo se ztrátou dat. Polovina respondentů nemá vypracován příslušný plán a 41 procent uvedlo, že je nikdy nenapadlo podobnou strategii obnovy vypracovat. Studie rovněž odhalila, že cena za nepřipravenost je vysoká a podniky kategorie SMB jsou vystaveny hrozbě výpadku jejich byznysu.

Klíčové produkty

Symantec má k dispozici dva klíčové produkty NetBackup 7.5 a Backup Exec 2012. Tato řešení již pomáhají více než dvěma milionům zákazníků Symantecu při řešení problémů se zálohováním.

Změna provozního modelu zálohování

Strategie Symantecu počítá s 80procentním snížením provozních nákladů na zálohování. Dosažení tohoto cíle má podobu využití jediné integrované platformy, která nahradí rozličná specializovaná řešení, jež jsou v současné době běžně využívána. Zálohovací řešení Symantecu mohou snížit náklady podstatně více než tradiční zařízení, protože kombinují zálohovací software a deduplikaci v jediném řešení jednoho dodavatele. Navíc je lze snadno zprovoznit a spravovat. Zákazníci mohu být flexibilnější a volit mezi softwarovým, kombinovaným a cloudovým řešením zálohování.

Zrychlení zálohování

Až 100násobně rychlejší zálohování nabízí v porovnání s tradičními přístupy NetBackup 7.5. Organizace tak mohou zajistit komplexní zálohování v rychlosti inkrementálních záloh. Nemusí ani obětovat parametry obnovitelnosti požadované klíčovými službami podniku.

Boj s nekonečným uchováváním dat

Příliš mnoho organizací udržuje data zbytečně dlouho. Znalost životního cyklu informací, tj. kdy je lze smazat, může významně snížit náklady na zálohování i zátěž správy IT. Nové vyhledávací schopnosti a funkcionality v produktu NetBackup umožňují oddělit relevantní informace, které požadují zákonné normy a standardy vyšetřování. Zbytek zálohovací infrastruktury pracuje v režimu 30, 60 nebo 90denního cyklu. Nekonečné uchovávání dat představuje nekonečný odpad pro IT a nekonečné riziko z hlediska legislativy.

Sjednocení jednorázových obrazů a záloh

Jednorázový obraz je bez řešení NetBackup pouhým obrazem. V produktu NetBackup představuje ochranu, správu a obnovitelnost dat. Sjednocení obrazů a zálohování s produktem NetBackup dává organizacím rychlost jednorázových obrazů dat a obnovitelnost zálohování.

Snížení objemů fyzických nosičů

S pomocí technologie Symantec NetBackup mohou organizace modernizovat strategie obnovy po havárii a zastavit praktiky fyzického převážení úložných pásek. Technika Symantec NetBackup Auto Image Replication (AIR) umožňuje zákazníkům výrazně snížit objem fyzického majetku (nosičů) a upřednostňovat soubory, jež lze posílat po síti, což výrazně snižuje možnost vzniku lidských chyb.

Sjednocení virtuálního a fyzického zálohování

Redukce provozních nákladů ve virtualizovaném prostředí s pomocí technologie Symantec V-Ray, která v rámci jediného produktu umožňuje uživatelům hlubší vhled do jejich virtuálních strojů na platformách VMware a Hyper-V pro účely virtuálního zálohování. Technologie V-Ray je integrována do produktů NetBackup a Backup Exec. Díky ní lze řídit a korigovat zátěž zálohování virtuálních strojů, což omezuje datové bouře (vysokou zátěž), zvyšuje výkon virtuálních strojů a deduplikací snižuje nároky na zálohovací prostor. Bez ohledu na platformu - VMware, Hyper-V, fyzický server - dojde ke snížení objemu ukládaných dat až o 90 procent.

Jeden produkt pro jakoukoli obnovu

Symantec nabízí jedno řešení pro veškeré zálohování bez ohledu na typ nosiče, tj. pásky, disky, i bez ohledu na typ prostředí - virtuální nebo fyzické. Zákazníci mohou obnovovat jakoukoli aplikaci nebo systém na virtuálních strojích bez ohledu na existenci hardwaru. Fyzické nebo virtuální obnovování je nyní bezplatně zahrnuto do produktu Backup Exec, což zjednodušuje obnovu po katastrofě. Děje se tak automatickým vytvářením virtuálních strojů když je obnova potřeba. Nová technologie B2V (Backup to Virtual) rovněž v zálohovacím procesu zrychluje migraci z fyzických na virtuální servery.

Snížení složitosti

Produkt Backup Exec snižuje složitost řízení zálohování, k čemuž využívá jednoduché uživatelské rozhraní a poznatky od milionů uživatelů, včetně pravidel a licencí. Díky tomu mohou IT administrátoři a vlastníci podniků kategorie SMB vytvářet a realizovat profesionální strategie ochrany dat, aniž by museli být profesionály v zálohování.

Snadné zálohování

Symantec uvádí na trh produkt Backup Exec Small Business Edition, s jehož pomocí mohou menší společnosti zajistit důvěryhodnou a náležitě nastavenou ochranu dat. Vše zvládnou za méně než deset minut a ve třech jednoduchých krocích.