Softwarový audit

Pokud má vaše společnost více jak 10 pracovníků, tak se jistě setkáváte s problémem evidence softwaru i hardwaru, který užívají vaši pracovníci. Vzhledem k zodpovědnosti vedení společnosti za veškerý software provozovaný na počítačích zaměstnanců, může být neinformovanost o instalovaných aplikacích zásadním problémem.
Pro společnosti je audit SW a HW zajímavý hlavně ve chvíli, kdy dojde ve společnosti k nastavení vnitřních procesů a implementaci příslušných softwarů tak, že je možné udržovat přehled dlouhodobě. Spolu se softwarovým auditem je většinou řešen i audit hardwaru, často i se zavedením systému monitoringu využití výpočetní techniky. Monitoring využití prostředků je důležitý pro rozhodování vedoucích pracovníků o dalším nákupu licencí. Díky informacím o využití jednotlivých aplikací je možné ušetřit nemalé prostředky.

V oblasti auditu SW a HW jsme schopni nabídnout tyto služby:

  • Úvodní konzultace.
  • Nastavení vnitřních procesů společnosti ve vztahu k evidenci softwaru a hardwaru.
  • Implementaci produktů zajišťujících kontinuální sběr informací ohledně SW, HW i využití pracovních stanic.
  • Implementaci softwarových modulů pro kompletní inventarizaci SW/HW a pro monitoring využití uživatelských stanic.
  • Vyhodnocení získaných údajů z auditu a navržení optimální metody licenčního narovnání.