Skartace dat

Mnoho uživatelů se domnívá, že smazáním souboru z disku je vše vyřešeno a smazaná data již nelze v počítači dohledat. Většinou tomu tak není a data nebo jejich fragmenty je možné dohledat. Pro případy, kdy je nutné zajistit, aby byla data nadále nedohledatelná, je třeba využít softwarových produktů, které jsou k tomuto účelu určeny.
Software na skartaci dat vám pomůže jak v případě, že potřebujete bezpečně smazat jednotlivé soubory, tak v případě, že potřebujete bezpečně smazat celé disky - například kvůli jejich reklamaci, prodeji nebo vyřazení.
V některých případech jsou funkce skartace přítomné i u produktů, které slouží hlavně k šifrování dat. Rádi vám poradíme, jaký produkt je pro vás vhodný. Skartaci dat vám můžeme nabídnout i jako službu a to právě v případech, jako je vyřazení nebo prodej firemní stanice nebo serveru.