Šifrování dat

Asi se shodneme na tom, že každý máme nějaká data, která jsou pro nás velmi důležitá a jejich odcizení by nám mohlo způsobit nemalé problémy. Asi nejvíce jsou ohrožena data při emailové komunikaci a data uložená na mobilních zařízeních (notebooky, smartphony, USB Flash paměti atd.).
Ve všech případech je řešením šifrování těchto dat tak, aby i při jejich odcizení nemohlo dojít k jejich zneužití.
Rádi navrhneme vhodné produkty a metody použití, které zabrání zneužití vašich dat. Jedná se jak o elektronicky šifrované emaily, tak o šifrování souborů, složek nebo celých oblastí disků.

U některých typů zařízení je možné samotné šifrování doplnit i technologií, která vám umožní zjistit pozici inkriminovaného zařízení nebo alespoň data na dálku smazat a získat i potvrzení, že ke smazání opravdu došlo. Týká se to hlavně notebooků a "chytrých" telefonů.

Rádi vám pomůžeme vhodný produkt vybrat, implementovat a dlouhodobě spravovat.