Safetica Endpoint Security

Dáte za své zaměstnance ruku do ohně?

Každý den je vaše společnost poškozována vlastními zaměstnanci. Předstírají práci, zneužívají firemní zdroje, kradou a ztrácejí citlivé informace. Bezpečnostní software Safetica Endpoint Security společnosti Safetica jako jediný na světě ochrání vaši společnost před všemi hlavními následky selhání vlastních zaměstnanců: Únikem citlivých informací, finančními ztrátami i poškozením dobrého jména. Současně preventivně odhaluje rizikové chování zaměstnanců dlouho před tím, než jejich jednání ohrozí společnost. Rádi vám nabídneme konzultace ohledně nasazení nebo přímo implementaci tohoto řešení. Toto řešení jsme schopni i dlouhodobě spravovat. Neváhejte nás kontaktovat.

Hlavní výhody

  • Ochráníte vaši společnost proti následkům selhání vlastních zaměstnanců.
  • Odhalíte včas chování zaměstnanců poškozující vaši společnost.
  • Získáte přehled o pracovní aktivitě a produktivitě zaměstnanců.
  • Zajistíte, aby citlivá firemní data zůstala tam, kde mají – uvnitř společnosti.
  • Ochráníte zájmy vaší společnosti s ohledem na soukromí vašich zaměstnanců.
  • Zajistíte, aby zaměstnanci nakládali s citlivými informacemi pouze požadovaným způsobem.
  • Získáte bezpečnostní software, který nenaruší vaše stávající firemní procesy.
  • Snadněji dosáhnete shody s průmyslovými standardy, normami a zákony.

Moduly Safetica Endpoint SecuritySafetica Endpoint Auditor

Odhalte rizikové chování zaměstnanců již v jeho počátku. Monitorujte jejich pracovní činnost a odhalte, kdo se snaží poškodit vaši společnost.

Safetica Endpoint Supervisor

Získejte kontrolu nad pracovní aktivitou zaměstnanců. Eliminujte jejich nežádoucí chování a zvyšte tak produktivitu jejich práce.

Safetica Endpoint DLP

Zabraňte vaším zaměstnancům zneužívat data, ke kterým mají přístup a ochraňte citlivé firemní informace před nepovolanými osobami.