Safetica Endpoint Auditor

Safetica Endpoint Auditor automaticky odhaluje rizikové chování zaměstnanců. Analyzuje jejich činnost a varuje management před hrozícím nebezpečím. Poskytuje přehledné informace o skutečné produktivitě zaměstnanců a odhaluje změny v jejich chování, způsobené například ztrátou motivace nebo lepší nabídkou konkurence. V případě potřeby poskytuje detailní informace o veškeré činnosti zaměstnanců: Které aplikace spouštěli, jaké stránky navštívili, s kým si psali a s jakými soubory pracovali.

Hlavní výhody

 • Získáte detailní kontrolu nad prací vašich zaměstnanců.
 • Včas se dozvíte o špatných úmyslech vašich zaměstnanců a zabráníte jim v poškození vaší společnosti.
 • Odhalíte zaměstnance, kteří pracují neefektivně nebo práci pouze předstírají.
 • Získáte přehled o využití firemních tiskáren jednotlivými zaměstnanci.
 • Ochráníte zájmy vaší společnosti s ohledem na soukromí zaměstnanců.
 • Vyhnete se změnám firemních procesů a souvisejícím nákladům.
 • Snadněji dosáhnete shody s průmyslovými standardy, normami a zákony.
 • Zvýšíte produktivitu vašich zaměstnanců blokováním nevhodných stránek a aplikací.
 • Ochráníte firemní počítače před škodlivým softwarem spouštěným zaměstnanci.
 • Snížíte náklady na tisk omezením tisku problémovým zaměstnancům.

Klíčové oblasti

 • Intelligent Employee Profiling vás upozorňuje na změny v chování zaměstnanců a pokles jejich produktivity.
 • Activity monitoring vám poskytuje komplexní přehled o všem, co zaměstnanci dělají na počítači.
 • Internet usage monitoring podrobně monitoruje online aktivity vašich zaměstnanců.
 • Printer Monitoring vám ukáže, který ze zaměstnanců tiskne nejvíce a kdo z nich se snaží tisknout citlivé firemní dokumenty.
 • Time Efficient Security ušetří vaše prostředky vynaložené na bezpečnost. Veškeré ovládání a dohled probíhá vzdáleně pomocí Safetica Management Console.
 • Regulatory Compliance vám zajistí snadnější implementaci průmyslových standardů a shodu se zákony.