Provádíme IPv6 Security Audit

15.09.2010 12:41

Spolu s auditorskou společností Tayllor & Cox realizujeme audity zabývající se kompatibilitou síťové infrastruktury i informačních systémů s protokolem IPv6.

Komunikační protokol IPv4 v brzké době zcela vyčerpá volné adresní kapacity. Vzhledem k zastaralosti zároveň omezuje nové technologie pracujících na TCP/IP. Z doporučení Evropské komise vzniklo usnesení vlády ČR číslo 727, které udává governmentu povinnost zajištění kompatibility komunikace přechodem na IPv6 do konce roku 2010.
Spolu s auditorskou společností Tayllor & Cox realizujeme audity kompatibility s tímto novým standardem. Více informací naleznete zde: http://www.tayllorcox.cz/ipv6-security-audit.html.

V případě vašeho zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.