Penetrační testy

Penetrační testy vám umožní získat přehled o slabinách vašich systémů a lépe se tak připravit na reálné hrozby, ať už pocházejí z internetu nebo zevnitř vaší počítačové sítě.
Jsme schopni otestovat vaši síť ze strany internetu i přímo z vnitřní sítě. Získáte tak přehled o možných rizicích (neaktualizované aplikace, nevhodné použití aplikací s přímým přístupem z internetu atd.) a doporučení, jak nalezené problémy řešit. V případě vašeho zájmu jsme schopni na odstranění těchto hrozeb dále spolupracovat a po provedených úpravách síť znovu otestovat a potvrdit tak odstranění nalezených problémů.

Je vhodné tyto testy pravidelně opakovat a předejít tak např. lidským chybám při změnách nastavení hraničních prvků nebo úpravách informačních systémů.