Office 2010 - technologická záruka

18.03.2010 17:51

Upgrade lze požadovat pro produkty nakoupené a aktivované od 5. 3. do 30. 9. 2010.

Program technologické záruky umožňuje zákazníkům požadovat pro vybrané sady a aplikace Microsoft Office 2007 bezplatný upgrade na stejné nebo obdobné sady a aplikace nové verze Microsoft Office 2010. Platí pro produkty zakoupené
a aktivované mezi 5. březnem a 30. září 2010. Zákazník požaduje upgrade pouze prostřednictvím internetu na adrese www.office.com/techg, kde také nalezne úplný přehled podmínek programu.

Upgrade lze požadovat do 31. 10. 2010.
1 zákazník/společnost smí požadovat upgrade na maximálně 25 licencí.
Upgrade je poskytnutý bezplatně umožněním stažení instalačního softwaru a instalačního klíče Product Key. Zákazník si může zažádat o zaslání instalačního média za poplatek.
Upgrade je možné začít stahovat od okamžiku tržní dostupnosti produktu. Produkty budou uváděny na trh postupně od poloviny roku 2010.