Monitoring využívání stanic

Každá společnost je v dnešní době nucena pro zajištění svého chodu využívat celou řadu softwarových produktů. Programy monitorující využívání stanic jsou schopny získat důležité informace o tom, jaké aplikace pracovníci stanic během pracovního dne využívají. Tím je možné nejen zjistit, zda pracovníci tráví pracovní čas efektivně, ale třeba i upravovat počty nákupu licencí jednotlivých softwarových produktů, které společnost využívá (není třeba kupovat licence na určité produkty pracovníkům, kteří daný program vůbec nepoužívají).
Produkty, které používáme, umí schraňovat data i pokud jsou zařízení odpojena od firemní sítě. Po připojení k firemní síti jsou ke zpracování zaslána i data o práci uživatele v čase, kdy byl od firemní sítě odpojen (práce z domova, služební cesty a podobně).
Všechny monitorovací aplikace disponují celou řadou reportů, ve kterých je možné přehledně nasbíraná data z jednotlivých stanic zobrazit. Získané informace mohou napomoci i při zjištění, zda určitý zaměstnanec efektivně využívá svoji pracovní dobu.
Pro monitoring a omezování pravomocí na pracovních stanicích využíváme několik produktů. Rádi vám pomůžeme s výběrem, implementací i správou toho nejvhodnějšího produktu.