Linux

Operační systém Linux používáme hlavně v serverovém prostředí. Využíváme tyto servery jak u klientů, tak na této platformě provozujeme naše hostingové servery.

Oblasti využití Linuxu

Při každém projektu dobře zvažujeme všechny možné alternativy. Operační systém Linux využíváme hlavně jako:

  • routery
  • firewally
  • webové servery
  • emailové serveru
  • SQL servery

Využívané distribuce

Z Linuxových distribucí nejčastěji využíváme Debian a CentOS. Pokud to ale vyžaduje dodavatel nebo povaha projektu, jsme schopni použít i jiné. Servery postavené na operačním systému linux dokážeme samozřejmě i dlouhodobě spravovat.