Kvalifikované certifikáty

V rámci umožnění elektronické komunikace se státní správou bylo uzákoněno využití certifikátů pro zajištění identifikace odesílatele. Takzvaný "kvalifikovaný certifikát" je vytvořen tak, že splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména Zákonem o elektronickém podpisu (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 226/2002 Sb.). Je vhodný především pro komunikaci občanů a firem se státní správou a samosprávou.

Pro firmy i ostatní uživatele znamená používání kvalifikovaného certifikátu výraznou časovou úsporu a volnost (např. odpadá nutnost vyřizování záležitostí pouze v úředních hodinách).

Z technologického pohledu je možné využít kvalifikovaný certifikát k následujícím účelům:

- vytváření elektronického podpisu
- ověřování elektronických podpisů
- zajištění neodmítnutelnosti odpovědnosti (vazba mezi dokumentem a osobou vytvářející elektronický podpis).

V dnešní době přibyla i další možnost zabezpečené elektronické komunikace se státní správou a tou jsou datové schránky.
V případě zájmu vám rádi pomůžeme s využíváním kvalifikovaných certifikátů, popřípadě i se  správou navrženého řešení.