Konzultace přechodu na IPv6

11.02.2011 11:21

V současné době začíná být velmi aktuální otázka přechodu na novou verzi komunikačního protokolu IPv6.

Jak jste jistě zjistili, všude se začíná mluvit o problému s docházejícími volnými IP adresami, v současnosti používaného komunikačního protokolu IPv4. Vzhledem k této situaci doporučujeme, začít se touto problematikou zabývat co nejdříve.
Naše společnost má s protokolem IPv6 již několikaleté zkušenosti a jsme schopni nabídnout pomoc nejen ve formě konzultací, ale i auditů a výstavby IPv6 infrastruktury.
IPv6 přináší nejen větší adresní prostor, ale i některé koncepční změny, které je třeba zohlednit při plánování změn ve vaší síťové infrastruktuře. Sami máme zasebou již přechod na IPv6, jak v našich kancelářích, tak na naší hostingové platformě Smarthosting.cz a jsme tedy schopni veškeré naše služby poskytovat na IPv6.