Hurá na IPv6

16.06.2010 17:50

Snad se již začíná blískat na lepší časy a IPv6 se v brzké době stane realitou.

Pokud nevíte, co se pod zkratkou IPv6 skrývá, tak vězte, že jde o novou verzi komunikačního protokolu využívaného pro komunikaci mezi počítači a to jak v lokálních sítích, tak v rámci Internetu. V současnosti již dochází adresní rozsah současného protokolu IPv4 a všichni mající co do činění s Internetem se intenzivně zabývají reálnými možnostmi přechodu k IPv6.
Vláda ČR se také snaží tomuto přechodu napomoci a tak vydala 8.6.2009 usnesení, ve kterém rozhodla, že do konce roku 2010 mají být webové stránky eGovernmentu přístupné i protokolem IPv6. Doufáme, že i tento krok přispěje k rychlému zabydlení IPv6 v našich počítačových sítích.