Hardware (Servery, stanice apod.)

Mnoha našim klientům nedodáváme jen naše služby, ale nabízíme jim i kompletní sortiment hardwaru a softwaru. Díky tomu dokážeme u našich klientů pokrýt většinu jejich potřeb v oblasti informačních technologií. Klient, který odebírá nejen služby, ale i veškerý hardware a software, získá velkou výhodu v tom, že není nucen rozhodovat, zda je případný problém způsobený nastavením systému, softwarem nebo hardwarem, ale vždy se obrací na nás, jako na dodavatele všech částí jeho informačních technologií.

Klientům dodáváme nejčastěji tyto produkty

  • síťové komponenty (switche, routery, firewally)
  • serverové sestavy (servery, disková pole)
  • stanice a notebooky (kancelářské, grafické)
  • periferie (tiskárny, scanery, multifunkční zařízení)
  • software (serverové i stanicové aplikace)

Klientům se snažíme dodávat nejen jednotlivé části, ale hlavně dodávat komplexní ICT řešení, u kterých garantujeme výslednou funkcionalitu. Spolupracujeme s většinou známých výrobců softwaru a hardwaru. Nejvíce využíváme produktů těchto partnerů:

Dell, ESET, Citrix, HP, IBM, Microsoft, SUN, Symantec a VMware