Digitální podpis a šifrování emailů

Emailová komunikace je dnes pro většinu firem velmi důležitá. Bohužel se pro výměnu emailů na internetu využívá protokol, u kterého není zajištěna nezpochybnitelná identifikace odesílatele. V případě, že potřebujete v rámci emailové komunikace zaručit stoprocentní identifikaci obou stran, tak doporučujeme využít technologii digitálních podpisů. Tato technologie vám zaručí, že příjemce si bude jist, od koho přijatá zpráva pochází. Rozšířením technologie digitálního podpisu je následně i šifrování celé emailové korespondence. V tomto případě je nejen jisté, od kterého odesílatele zpráva pochází, ale i to, že tuto zprávu nikdo kromě vás nedokáže přečíst.
Tuto technologii jsme schopni implementovat, jak pro jednotlivé uživatele, tak na úrovni celé společnosti. Navržené řešení pro vás budeme rádi i dlouhodobě spravovat.