Čištění kancelářské techniky

Pravidelné čištění kancelářské techniky s sebou přináší tyto pozitivní efekty:

Ekonomický - umožní lepší návratnost do výpočetní techniky investovaných prostředků prostřednictvím prodloužení životnosti daného zařízení. Také se snižuje riziko poruch, neboť při pravidelném čištění je prováděna tzv. profylaxe, což je preventivní kontrola funkčnosti daného zařízení a jeho jednotlivých součástí.
Estetický - vyčištěná technika Vám pomáhá lépe se reprezentovat. Při práci s čistou technikou také roste soustředěnost a motivace. V důsledku toho i magická veličina – produktivita práce.

Čištěné partie jsou antibakteriálně a antistaticky ošetřeny. Tento způsob je správnou volbou, jestliže chcete zvýšit hygienu práce s danou technikou a zároveň chcete předcházet jejím poruchám (vnitřní části case jsou zdrojem velkého množství prachu, který způsobuje mimo jiné i vyšší zahřívání zařízení a je potenciálním zdrojem poruch hlavně mechanických částí). V běžných kancelářských prostorách je čištění techniky doporučeno provádět 1x ročně. Partnerem pro poskytování této služby je spol. Systematic-Care-Service.
Zajistíme vyčištění přímo u Vás bez nutnosti transportu, převzetí i odevzdání techniky proti podpisu ve funkčním stavu, provedení služby je možno i mimo pracovní dobu (čištění je díky menším prostojům na obou stranách mnohem efektivnější a rychlejší!)

Čištění PC zahrnuje:
- klávesnici včetně prostoru mezi klávesami
- monitor nebo LCD včetně spodních partií
- myš včetně vnitřku
- case na povrchu i uvnitř - čištění je tak mnohem účinnější
- všechny připojené kabely
- nejbližší pracovní okolí PC

Máte-li zájem o výše uvedené služby, neváhejte nás kontaktovat!