Bezpečnostní audit

bezpečnost dat

Informační technologie jsou zde proto, aby pomáhaly se zpracováním a uchováním uživatelských dat. O tyto data je třeba velmi dobře pečovat a kvalitně je zabezpečit. Je dobré pravidelně nezávisle prověřovat, jestli je vše optimálně nastaveno. Proto nabízíme provedení auditu bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, které prověří současný stav, upozorní na existující rizika a eventuálně navrhne jejich řešení.

Zaměření bezpečnostního auditu

Dle potřeb klienta jsou vybrána témata pro bezpečnostní audit. Součástí auditu je nejen odhalení problematických míst, ale také navržení řešení zjištěných nedostatků. V případě zájmu jsme schopni navržené změny i realizovat. Běžně jsou součástí auditu tyto oblasti:

  • vnitřní a vnější bezpečnost
  • zálohování
  • stav hardwaru a softwaru
  • konfigurace firewallu, serverů, wifi
  • vzdálené přístupy
  • emailové řešení
  • monitoring
  • zabezpečení mobilních zařízení
  • disaster recovery
  • bezpečnostní politiky