Audit IT oddělení

IT oddělení je ve společnostech často považováno za samostatný svět, do něhož se manažerům špatně proniká. Pokud v rámci IT oddělení nejsou jasně stanoveny procesy fungování a ve společnosti nejsou zavedeny podpůrné aplikace, které umožňují sledovat kvalitu poskytovaných služeb ostatním oddělením nebo sledovat funkčnost samotné infrastruktury, tak je pro manažera velmi obtížné takové IT oddělení řídit.
Kromě klasického auditu stavu IT ve vaší společnosti nabízíme i audit IT po změně managementu nebo majitele společnosti. Jedná se o specifickou formu analýzy IT, protože je většinou potřeba provádět úkony velmi rychle a získat celkový hluboký přehled o stavu často bez možnosti spolupráce se současným správcem.

Nabízíme vám tyto služby:

-> Analýza současného stavu IT oddělení

 • náplň práce zaměstnanců
 • vhodnost využívaných aplikací pro dosažení požadované funkcionality
 • využívání podpůrných nástrojů – monitoring, helpdesk
 • kontrola nastavení systémů dle best practices
 • kontrola zacházení s daty dle ISO norem (kategorizace, zabezpečení, skartace)

-> Nastavení procesů IT oddělení

 • Vytváření a rušení uživatelských účtů
 • Nastavování oprávnění
 • Využívání monitorovacích a helpdeskových nástrojů
 • Evidence SW/HW
 • Krizové plánování

-> Implementace podpůrných nástrojů

 • Auditování SW/HW
 • Firewally s pravidly nastavitelnými dle přihlášeného uživatele
 • Monitoring využití uživatelských stanic
 • Monitoring infrastruktury
 • Helpdesk systémy