ActivIdentity

Modulární řešení pro snadnější řízení identity a přístupu uživatelů

Společnost ActiveIdentity je významným dodavatelem aplikací pro řízení identity a přístupu uživatelů. Každá organizace dnes čelí širokému spektru bezpečnostních hrozeb, přičemž téměř všechny, v závislosti na odvětví a povaze své činnosti, potřebují zabezpečit komunikaci mobilních uživatelů, kontrolovat přístup k webovým aplikacím, systémům v LAN, datům atp. Současně s těmito procesy je třeba řešit nasazení a správu nezanedbatelného množství smart karet a USB tokenů či zvýšení produktivity uživatelů díky implementaci Single Sign-on. Komplexnost problematiky řízení identity a přístupu uživatelů vyžaduje vytvoření sofistikovaného systému, který maximálně usnadní práci uživatelům i administrátorům a bude nákladově více než efektivní. Proto je tu ActivIdentity.

ActivIdentity pomáhá díky své modulárnosti řešit v rámci zabezpečení IT infrastruktury a elektronické komunikace konkrétní potřeby jakékoli organizace. Eliminuje riziko bezpečnostních hrozeb, kompromitace identit a na druhé straně optimalizuje využití zdrojů, zvyšuje produktivitu práce a urychluje návratnost investice do IAM.

OTP – Silná autentizace pomocí jednorázových hesel

Soubor produktů ActivIdentity Strong Authentication umožňuje organizacím řešit různé scénáře zabezpečení přístupu uživatelů pomocí dvoufaktorové autentizace, jako jsou vzdálený přístup přes VPN, přístup k aplikacím přes webové rozhraní či přístup k aplikacím a datům v LAN. ActivIdentity nabízí dvě platformy, které jsou šity na míru společnostem hledajícím škálovatelné, flexibilní a nákladově efektivní řešení:

  • ActivIdentity 4TRESS AAA Server for Remote Access je serverové řešení určené pro bezpečnou dvoufaktorovou autentizaci vzdálených uživatelů přistupujících do sítě přes VPN (RADIUS), MS OWA, MS IIS, Citrix Web Interface, Terminal Server Agent.
  • ActivIdentity 4TRESS AAA Server je serverové řešení, které přináší podporu více autentizačních metod (např. jméno&heslo, jednorázové heslo, PKI certifikáty,…) i různých skupin uživatelů přistupujících různými kanály.
ActivIdentity 4TRESS AS

PKI, SSO – čipové karty a USB tokeny

ActivIdentity Credential Management obsahuje produkty bezpečné řešící nasazení a správu smart karet a USB tokenů obsahujících různé „doklady totožnosti“ jako jsou PKI certifikáty, jednorázová hesla, statická hesla, biometrické údaje, demografická data a virtuální i jiné aplikace.

  • ActivIdentity ActivID Card Management System je spolehlivé, prověřené a rozšiřitelné řešení, které umožňuje organizacím bezpečně vytvářet a spravovat přihlašovací údaje na zařízeních, stejně jako aktualizovat aplikace a přihlašovací údaje poté, co byly vystaveny uživatelům.
  • Pro organizace manipulující s velkým množstvím smart karet, existuje řešení rozšířené o 3 přídavné moduly ActivIdentity ActivID Batch Management System. To umožňuje komunikaci s centrálním místem pro personalizaci a kódování smart karet v organizacích užívajících velké množství karet. ActivIdentity ActivID Inventory and Logistic System představuje vyspělý systém skladování karet. ActivIdentity ActivID Key Management Systém umožňuje komplexně řídit životní cyklus šifrovacích klíčů, které chrání přístup k obsahu autentizačních zařízení a hardwarových modulů. Dohromady s Security Client softwarem, Strong Authentication platformou a autentizačními zařízeními představuje komplexní „Smart Employee ID Solution“ pokrývající fyzickou i logickou kontrolu přístupu.

ActivClient (PKI klient), SSO klient, Authentication Client

ActivIdentity ActivClient, SSO Client a Authentication Client (souhrnně Security Clients) rozšiřují a podporují moduly Strong Authentication a Credential Management na jedné straně umožněním použití smart karet a USB tokenů na široké řadě desktopů a aplikací a na druhé straně zvýšením produktivity uživatelů zavedením Single Sign-on. Výsledkem tedy není pouze odbourání „nebezpečných“ statických hesel, ale také eliminace frustrace uživatelů, kterou způsobuje nutnost často měnit složitá hesla.

Autentizační prostředky

Posledním ze čtyř základních modulů jsou autentizační zařízení (viz obrázek na přední straně), jejichž široká nabídka je nutným předpokladem k uspokojení specifických potřeb různých skupin uživatelů. ActivIdentity nabízí organizacím široké portfolio autentizačních zařízení (smart karty, čtečky smart karet, USB tokeny, generátory jednorázových hesel, karty s displayem, softwarové tokeny, hardwarové bezpečnostní moduly), která jsou založena na standardech a vykazují dlouhou dobu životnosti.

Neváhejte nás kontaktovat

V případě, že vás produkty společnosti ActivIdentity zaujali, tak nás neváhejte kontaktovat emailem, telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám pomůžeme zanalyzovat vaše potřeby, vybrat vhodné moduly a naplánovat i zrealizovat implementaci celého řešení.